Nejčastější dotazy

  • Úvod
  • Nejčastější dotazy
Jsem trestně stíhaný, ale nemám peníze na obhájce, co s tím?

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na svou obhajobu a tuto skutečnost osvědčíte, bude Vám ustanoven obhájce bezplatně či za sníženou odměnu.

Policie mi sdělila, že jim mám jako obviněný vypovědět vše, co se stalo. Skutečně mám tuto povinnost?

Rozhodně ne. Jako obviněný můžete odmítnout vypovídat.

Jaký je rozdíl mezi zločinem a přečinem?

V obou případech se jedná o pojmenování trestných činů. Přečiny jsou pak nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny ostatní. Toto dělení pak má dopady zejména v oblasti sankcionování, kdy některé druhy trestů lze uložit toliko za přečiny, apod.

Musí proti mně svědčit manželka, dítě, rodič,…?

Ne. Tyto a další osoby mohou odepřít výpověď.

Doručili mi usnesení o zahájení trestního stíhání. Můžu se proti němu nějak bránit?

Ano. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je však nutné podat do 3 dnů od doručení, a o které bude rozhodovat státní zástupce.

Soud v mé věci rozhodl trestním příkazem. Jak se proti němu bránit a co bude dál?

Proti trestnímu příkazu je možné podat tzv. odpor, a to ve lhůtě 8 dnů od doručení. Soud následně bez dalšího příkaz zruší a dále proběhne hlavní líčení.

Skončila mi podmínka, jak docílím jejího výmazu z trestního rejstříku?

Pokud odsouzený vedl po dobu trvání podmínečného odsouzení tzv. řádný život, soud do jednoho roku od uplynutí doby „podmínky“ rozhodne, že se osvědčil a tímto dojde k výmazu z rejstříku trestů. Pokud by soud do jednoho roku nerozhodl, dojde k výmazu po jednom roce.